NEVOGA Znojmo

 vyroba1 w

 SO 71 – VÝROBNÍ HALY I

několikapodlažní (podzemní, nadzemní podlaží) montovaný skelet halového typu s podélným nosným systémem s jeřábovými drahami. 

S maximálním osovým rozměrem 273,0 x 60,0m. 

SO 61 – SKLADOVÉ HALY I

několika lodní Skladová halaskladovací hala s maximálním osovým rozměrem 240,0 x 84,0m.

 

SO 40 – PŘÍSTŘEŠEK

jednopodlažní jedhoduchý skelet s přímopasými střešními vaznicemi

maximálním osovým rozměrem 30,0 x 8,85m

 Přístřešek


ABB Rozšíření výrobních kapacit

novostavba haly a nadstavba administrativy

hala - jednopodlažní montovaný skelet s příčným nosným systémem a jeřábovými drahami, lokálně doplněný o jednopodlažní sociálně administrativní vestavek, oddělenou kotelnu a přístavek, hala s maximálním osovým rozměrem 198,0 x 35,3m

administrativa - železobetonová konstrukce nadstavby 3NP s maximálním osovým rozměrem 213,55 x 36,0m 40,0x1601m


LA Food - II přístavba haly

jednopodlažní montovaný skelet halového typu s podélným nosným systémem, s půdorysným rozměrem 114,63 x 49,30m, který navazuje na stávající objekt výrobní haly a konstrukce je upravena pro další rozšíření


DAIKIN DEVICE ZÁVOD 2, FÁZE 2, Brno3dDaikinBrno

jednopodlažní montovaný železobetonový skelet halového typu s maximálním půdorysným osovým rozměrem 72,05 x 96,00m, a navazující na stávající část haly.