Hledáme nové kolegy a kolegyně     Více informací >> zaměstnání

Pro projektanty:

- spolupráci již v předprojektové přípravě formou konzultací
- zpracování projektové dokumentace pro
     - studie
     - územní řízení
     - stavební řízení
     - provádění stavby

Pro dodavatelské firmy:

- konzultace pro zpracování cenových nabídek nosné konstrukce
- zpracování realizační dokumentace
     - výrobní
     - montážní

Vlastníme licence a používáme tyto programy:

-Grafické:
     - TeklaStructures 
     - Cadkon +RC
- Výpočetní:
     - Scia Engineer
     - FIN - programy pro statickou,
           dynamickou a stabilitní analýzu konstrukcí
    - Rib - soubor programů pro
          návrh železobetonových konstrukcí,
          včetně konstrukcí předpínaných