Vybrané realizované referenční stavby rok 2014

Zdravotnická záchranná služba JMK Brno - Černovice - administrativní objekt   >Foto

// 36,7x16,8m Dvoupodlažní objekt, výška nosné konstrukce 8,2m //  

VF Europe - Park D8 Zdiby - skladovací a logistická hala a administrativa              >Foto

// skelet halového typu s maximálním osovým rozměrem 228,0 x 170,8m a se světlou výškou min. 12,25m pod vazník s rozpětím 19,20m, resp. 11,52m pod vazník s rozpětím 36,0m, administrativa12,4m x 36,6m  s konstrukční výškou 4,0m, výškou navazuje na střechu haly//

MODEL Obaly Hostinné II rozšíření nosné konstrukce výrobní haly 

// 42,22 x 17,68m - jednolodní hala, celková výška nosné konstrukce objektu 10,05m //

Dirac Industries Kolín - výrobní a adminstrativní hala

// 54,0x82,0m - čtyřlodní hala s administrativní přístavbou, celková výška nosné konstrukce objektu 7,0m //

MODEL Obaly Opava 2 - skladovací a výrobní hala s administrativou

// 91,5x30,0m - dvojlodní hala s administrativou, celková výška nosné konstrukce objektu 7,03m //

EISSMANN Vysočany - skladovací a výrobní hala s administrativou

// 68,0x78,0m - trojlodní hala s administrativou, celková výška nosné konstrukce objektu 8,8m //