Kraft Foods II., Valašské Meziříčí   >Foto

montovaný čtyřpodlažní skelet s příčným  systémem nosných rámů, které jsou v podélném směru doplněny obvodovými prvky, s maximálním půdorysným rozměrem 32,23x15,89m. Stropní  konstrukci tvoří filigránové desky se zmonolitněním a střešní konstrukci tvoří panely SPIROLL.


Logistický areál firmy HOPI v Prostějově   >Foto

montovaný  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 144,950 x  103,750m. Skelet je rozdělen na dvě výškové úrovně světlá výška pod vazník 7,050m a 13,050mVýrobní a skladový areál JIPOCAR, Střítež u Jihlavy, III. a IV. etapa

montovaný  železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 120,820 x  63,10m. Minimální světlá výška konstrukce  pod vazníky je 10,1m.


Metropole Zličín, Phase 2


Logistický areál CTP PROJEKT hala "X" Brno - Modřice   >Foto

železobetonový skelet s maximálním půdorysným rozměrem 134,37 x  92,64m s vestavbou. Minimální světlá výška konstrukce  pod vazníky je 7,00m. Konstrukční výška stropu má hodnotu +3,60m.


CARGO ČSA   >Foto

třípodlažní (lokálně čtyřpodlažní) montovaný skelet s půdorysným rozměrem 192,90m x 12,60m. Objekt je rozdělen na dvě konstrukční části B1,  B2 a ty tvoří tři dilatační celky objektu.